Brochure Masterplan Dyslexie voor ouders

Belangrijk:
Als u uw kind wilt aanmelden voor het traject via de gemeente, leest u dan eerst de informatie over de vergoeding bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Klik hier.
 
Kinderen die Speciaal Onderwijs volgen, een rugzakje of PGB hebben, komen NIET in aanmerking voor de vergoedingsregeling.

Als uit een uitgebreid onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie komt uw kind in aanmerking voor een vergoede behandeling. De dyslexiebehandeling vindt wekelijks plaats bij Athena. Dit is op een vaste dag en een vast tijdstip. U als ouder zult in overleg met de behandelaar (deels) bij de behandeling aanwezig zijn.
Het is zeer belangrijk dat de behandelsessies ondersteund worden met thuisoefeningen op andere werkdagen van de week (minimaal 4 oefenmomenten van zo’n 20 minuten). Hiervoor is de begeleiding van één van de ouders belangrijk. In de behandelsessies zal de behandelaar u dan ook de instructies en de huiswerkoefeningen uitleggen. De regelmatige herhaling en oefening zijn essentieel voor een goed resultaat van de behandeling.

De totale behandeling duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Elke behandelperiode bestaat uit ongeveer 15 bijeenkomsten. Na deze 15 bijeenkomsten wordt er geëvalueerd en ontvangt u vervolgens een uitgebreid verslag met daarin de inhoud van de afgelopen periode, resultaten en de doelen voor de komende periode. U ontvangt van de behandelaar twee exemplaren van het verslag en u wordt verzocht om één exemplaar op de school van uw kind af te geven.

U hebt wekelijks overleg met de behandelaar, maar ook andere betrokkenen rondom uw kind zullen wekelijks op de hoogte gehouden worden door de inhoud van de behandeling en belangrijke informatie te vermelden in het logboek dat digitaal verstuurd wordt.

Na jarenlange ervaring kunnen we zeggen dat dyslexiebehandeling effectief is. Niet alleen verbeteren de lees- en spellingresultaten van uw kind, maar ook het zelfvertrouwen en het plezier in het lezen en spellen nemen toe! Samen met de behandelaar leert uw kind de valkuilen te ontdekken die horen bij dyslexie en leert hij of zij er op een effectieve manier mee om te gaan.


Hebt u vragen, opmerkingen of zijn er onduidelijkheden, aarzelt u dan niet om contact op te nemen: