Dyslexie buiten de vergoedingsregeling om

In 2017 wordt onderzoek bij een vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed door de gemeente voor kinderen die bij aanvang van het traject:
 
  • 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar oud zijn
  • Er (waarschijnlijk) sprake is van enkelvoudige dyslexie (bij een rugzakje (LGF) of PGB komt een kind niet in aanmerking voor de vergoedingsregeling) 
  • Er (waarschijnlijk) sprake is van ernstige dyslexie
  • Er op school minimaal drie recente toetsmomenten zijn waarbij op woordlezen E-scores zijn gehaald OF op spelling E-scores zijn gehaald EN op woordlezen D-scores of E-scores
  • Het leerlingdossier laat zien dat er een traject van intensieve zorg en extra hulp is geweest en het kind onvoldoende geprofiteerd heeft van deze extra zorg

Uit het onderzoek zal blijken of het kind ook in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

Wanneer een kind niet in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling, dan kunnen ouders hun kind uiteraard toch aanmelden voor een onderzoek of behandeling. Ouders ontvangen dan zelf de factuur.
Bij het aanmeldformulier voor een particulier dyslexieonderzoek bij leerlingen uit het basisonderwijs wordt ook om gegevens van school gevraagd. Het is belangrijk dat aangetoond wordt dat een kind specifieke lees- en / of spellingproblemen heeft. Deze informatie wordt aangetoond in het leerlingvolgsysteem. Een onderzoek kan pas plaatsvinden als met handelingsplannen aangetoond kan worden dat er intensieve begeleiding is geweest.  Het gaat hier om minimaal 20 weken / 1 uur per week.
Als het aanmeldformulier met de bijbehorende bijlagen bij Athena binnen is, wordt er contact met ouders opgenomen om afspraken te maken voor een intakegesprek en (eventueel) een onderzoek. Een intakegesprek is gratis en uiteraard geheel vrijblijvend.  
 
Ook onderzoeken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn mogelijk. Het komt voor dat leerlingen op de basisschool geen problemen hebben gehad en pas op het voortgezet onderwijs problemen krijgen met de vreemde talen. Dit zou door dyslexie kunnen komen. Sommige kinderen hebben dermate veel kunnen compenseren op de basisschool dat eerdere problemen op lees- en / of spellinggebied niet voorkwamen.
Net als bij leerlingen uit het basisonderwijs is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat er intensieve begeleiding is geweest. Soms is het dan ook nodig dat eerst begeleiding wordt gegeven voordat een diagnose gesteld kan worden. Pas na een periode van begeleiden kan immers een 'hardnekkig probleem' worden vastgesteld. 
 
Door hier te klikken, komt u direct bij de verschillende aanmeldformulieren.
 
Ook onderzoek bij volwassenen behoort bij Athena tot de mogelijkheden. Neemt u voor meer informatie contact op met Athena.