Persoonlijkheidsonderzoek
(wordt niet vergoed)

Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kan door een persoonlijkheidsonderzoek de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht worden.

Voorafgaand aan een onderzoek vindt een intakegesprek met ouders plaats. Het doel is om samen de voorgeschiedenis, de probleemomschrijving en de hulpvraag in kaart te brengen.
In overleg met ouders wordt afgesproken welke onderdelen nader in kaart gebracht gaan worden.
 
Er kan o.a. gewerkt worden met :


  • vragenlijsten voor de leerkracht
  • vragenlijsten voor de de ouders
  • vragenlijsten voor het kind zelf over bijvoorbeeld:
               * zelfbeeld
               * motivatie
               * competentiebeleving
               * angsten en onzekerheden 
             
  • test om de sociale cognitie in kaart te brengen

 

Een intelligentieonderzoek is vaak een belangrijk onderdeel bij een persoonlijkheidsonderzoek.