Functieonderzoek
(wordt niet vergoed)

Om een goed advies te kunnen geven over wat een kind nodig heeft, is het belangrijk om de sterke en de zwakke punten in beeld te brengen. Er wordt gekeken naar hoe verschillende vormen van informatie worden verwerkt.
Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek met de ouders plaats om de probleemomschrijving, de voorgeschiedenis en de hulpvraag samen in kaart te brengen. In overleg wordt bepaald welke onderdelen in kaart gebracht zullen worden.  
 
 
De volgende onderdelen kunnen in een functieonderzoek aan bod komen: 

 • Auditief geheugen:
  wat onthoudt het kind als het informatie hoort?

 

 • Visueel geheugen:
  wat onthoudt het kind als het informatie ziet?

 

 • Aandacht:
  kan het kind langere tijd de aandacht vasthouden? Kan het kind nauwkeurig werken? Werkt het kind impulsief? Kan het kind makkelijk switchen tussen twee taken?

 

 • Informatieverwerking:
  wat gebeurt er als er twee prikkels tegelijk worden aangeboden? Is het kind sneller dan gemiddeld afgeleid? Leert het kind van eerdere ervaringen?