Wanneer u uw kind wilt aanmelden, vult u dan het juiste aanmeldformulier in dat hieronder te vinden is. U kunt het aanmeldformulier op de computer invullen, printen en vervolgens opsturen naar Athena. Na ontvangst krijgt u z.s.m. een ontvangstbevestiging. Het is helaas onmogelijk om de wachttijd exact vast te stellen. Neemt u voor informatie over de wachttijden gerust contact met ons op. 

Vanaf 1 januari 2015 valt de dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Athena heeft voor 2017 contracten met de volgende gemeenten: 
- Alkmaar (Alkmaar, Graft - De Rijp, Schermer)
- Bergen
- Heerhugowaard
- Heiloo
- Langedijk

Hoe meldt u uw kind of leerling aan in de nieuwe situatie? Voor gemeenten waar een contract mee is afgesloten, geldt dat u het aanmeldformulier en leerlingdossier rechtstreeks naar Athena kunt sturen. Athena meldt bij uw gemeente dat de aanmelding ontvangen is. 

Aanmelden voor een particulier onderzoek kan direct door het aanmeldformulier voor een particulier onderzoek in te vullen en op te sturen of te mailen. 

Soms is het na openen van een formulier nodig dat u klikt op "Bewerken inschakelen" OF op "Beeld" en daarna op "Document bewerken. Hierna kunt u het formulier in het juiste formaat openen en invullen. Aanmelden voor het vergoede traject (gemeente) bij het vermoeden voor ernstige en enkelvoudige dyslexie (beide formulieren in 1 envelop opsturen):

Belangrijk is dat de formulieren volledig zijn ingevuld, dit voorkomt vertraging. Let u extra op:
- handtekeningen van beide ouders op het ouderformulier.
- checklist op de laatste pagina van het leerlingdossier (formulier volledig ingevuld, formulier ondertekend, handelingsplannen toegevoegd en uitdraai leerlingvolgsysteem van de leerling)

Begin 2015 stelden Masterplan Dyslexie en de twee kwaliteitsinstituten KD en NRD een nieuwe leidraad op voor het handelen rondom het verwijzen naar de vergoede dyslexiezorg. Deze leidraad kunt u hier lezen.

Algehele leerachterstand is contra-indicatie voor aanmelding voor onderzoek vanuit de vergoede zorg:
Als een leerling over de hele linie een achterstand heeft, dus naast lezen en spelling ook bij rekenen, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat enz. dan is het noodzaak om eerst onderzoek te laten doen naar de cognitieve ontwikkeling in plaats van aan te melden voor onderzoek vanuit de vergoede zorg. Als blijkt dat de intelligentie geen verklaring vormt voor de achterstand en er gerichte hulp geboden is, neemt u dan contact op om te overleggen of aanmelden voor een onderzoek vanuit de vergoede zorg passend is. 


Aanmelden voor een particulier dyslexieonderzoek voor leerlingen uit het basisonderwijs (wordt niet vergoed):


 
 
Aanmelden voor een dyslexieonderzoek bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs (wordt niet vergoed):Aanmelden voor een onderzoek naar rekenproblemen / dyscalculie (wordt niet vergoed):

 

Aanmelden voor overige onderzoeken, bijvoorbeeld intelligentie en concentratie (deze onderzoeken worden niet vergoed):